header

INSCHRIJVEN

Den 18 staat altijd open voor nieuwkomers. Het is echter zo dat er, wegens grote interesse en weinig plaats, een wachtlijst is voor de kapoenen (leeftijd: 6-7 jaar), welpen (leeftijd: 8-10 jaar) en jojo's (leeftijd: 11-13 jaar). Wij verwijzen u echter graag door naar ander groepen zoals De IV, die u graag verwelkomen.

Wanneer inschrijven?

Om onze administratie eenvoudig en overzichtelijk te houden, kan er vanaf heden slechts ingeschreven worden voor het huidige en het volgende werkingsjaar.
De inschrijvingen worden elk jaar geopend begin oktober.

Hoe inschrijven?

Online

Je kan via dit formulier je kind(eren) op onze wachtlijst laten inschrijven. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijg je dan een update over de verdere verloop.

Via mail

Om uw kind in te schrijven of op de wachtlijst te laten plaatsen hoeft u enkel een mailtje te sturen naar inschrijven@18bp.be met vermelding van naam,voornaam, geboortedatum en adres van uw kind en liefst een GSM -of telefoonnummer.

De groepsleiding zal u dan verder helpen met het afhandelen van de inschrijving.

Hoe zit dat dan met lidgeld?

Wij vragen aan het begin van het jaar een bedrag van €95 per kind. Dit gaat gedeeltelijk naar Scouts & Gidsen Vlaanderen en anderzijds naar de tak waarin uw kind zit. Dit is ter vervanging van de €5/maand die we vroeger vroegen. Dit ter vergemakkelijking van de financiën.

Dat is wel wat veel ineens hoor!

Wij zijn ons hiervan bewust en gaan er dan ook prat op dat wij open staan voor om het even welk afbetalingsplan of regeling. Voor meer info kan u hiervoor terecht op info@18bp.be

Scouting op maat

Scouting op maat is een valnet-initiatief voor gezinnen voor wie de lidgelden en kosten van weekenden etc... geen evidentie zijn. Scouting op maat zorgt ervoor dat scouting werkelijk voor iedereen is. Voor meer info kan je terecht bij deze brochure van Scouts & Gidsen Vlaanderen.