Over den 18: Geschiedenis

"Den 18BP" nadert stilaan de respectabele leeftijd van 100 (een ivoren jublieum zoals ze dat dan blijkbaar noemen). Wij zijn daarom op zoek gegaan naar hoe deze laatste net-geen-100 jaar er hebben uitgezien.

Het meeste van deze informatie komt van ScoutsWiki. Zij hebben hun kaas dan weer bij ons gehaald (zo gaat dat dan met archieven).

Onze naam

De naam '18BP' vindt zijn oorsprong bij de vroegste voorloper van de organisatie Scouts&Gidsen Vlaanderen, waar ons de volgnummer 18 werd toegekend. BP slaat uiteraard op Baden-Powell, naar sir Robert Baden-Powell, vader van het scouting.

Het tweede deel, 'Corneel Mayné', heeft echter een tragische achtergrond. Op 3 september 1927 overlijdt de verkenner Corneel Mayné tijdens een kamp naar Lourdes, in de bergen van het nabijgelegen Gavarnie. Om hem voor altijd te herdenken dragen van dan af zowel den 18 en de daaruit voortgekomen 2de zeescouts zijn naam.

Onze das

Aanvankelijk droeg men een effen gele das maar deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vervangen door de groen-grijze groepsdas die we vandaag kennen.

Het grijs van onze das staat voor de moeilijke zorg van elke dag en het groen voor de glimlach van de 18-er.

groepsdas 18bp

Onze historie

HET INTERBELLUM

 • 1919: Zes jaar na het ontstaan van de eerste Vlaamse scoutsgroep in België (1-25e Sint-Jacob) stichtte de heer De Coninck op 15 januari 1919 een jongensgroep in Borgerhout die bij het latere VVKS nummer 18 als inschrijvingsnummer zou krijgen.

 • 1921: V. L. J. Daems, een oud-leider van den 8ste St-Stanislas uit Berchem, wordt master.

 • 1922: De groep telt exact 18 leden en heeft een kapitaal van 125 BF. Een kamp van 10 dagen kost in totaal 35 BF. 3,5 BF per dag dus !

 • 1923: Tussen het oorlogsgewoel door tracht den 18 er over te waken geen soldatenbeweging te worden. De opvoedkundige waarde binnen den 18 wordt een verworven recht. Vele Engelse termen blijven nochtans bestaan: Cubs (welpen), Scouts (jojo's en givers), Rovers, Cub-master, Scouts-master ...

 • 1924: Master Daems sticht op 6 maart de Welpenhorde.

 • 1927: Master Pittoors, een leraar van St.-Norbertus uit de Groenstraat, neemt het groepsleiderschap over van Master Daems die op zijn beurt op 1 november 1927 de 2de zeescouts opricht. Op 3 september overlijdt de verkenner Corneel Mayné tijdens een kamp naar Lourdes, in de bergen van het nabijgelegen Gavarnie. Zowel de 18de eenheid als de 2de zeescouts dragen van dan af zijn naam om hem voor altijd te gedenken. Het groepsblad kreeg de naam "Olmenblad" mee en de lokalen, toen gelegen in de Zegelstraat, werden "Olmenheim" gedoopt.

 • 1935: Er worden twee tenten aangekocht, elk ter waarde van 600 BF.


DE OORLOGSJAREN

 • In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog werd de scoutsbeweging niet verboden. Toch mocht men geen morse-oefeningen doen en mocht men geen kampen organiseren. Uiteraard probeerden de Duitsers de scouting in te palmen bij de Hitlerjugend en andere pro-Duitse organisaties. Zover zou het echter nooit komen. In deze oorlogsperiode hielpen vele 18'ers met het ruimen van puin en het vervoeren van gekwetsten. De door master Lamquet (stichter van de Grote Trek naar Scherpenheuvel) georganiseerde zangstondes voor de geteisterden waren dikwijls fijne momenten. Een voor twee derden uit 18'ers bestaande jamboreeband fleurde de gekwetsten met zang en klank op. Het is in deze oorlogsperiode dat de groep uiterlijk verandert. De gele das die we tot nog toe kenden wordt vervangen door een eigen gecreëerde groepsdas in de kleuren groen-grijs. Het grijs is de moeilijke zorg van elke dag en groen de glimlach van de 18-er, die kleur aan het leven geeft. We krijgen een strijdkreet: "18 B.P. WIJKT NOOIT" en het groepslied "Koppen, knuisten, sterke vuisten". Het stormlied "Verkenners van 18" en "Handhaaf en Bouw", dat ooit nog als jaarlied heeft gediend, kwam van de hand van leider R. Koninckx.

 • 1941: Vele leiders van den 18 werden omwille van de strijd in Frankrijk opgeroepen. Hierdoor moest op 23 april de verkennertak noodgedwongen worden ontbonden. Op 4 oktober werd er terug gestart met twee patrouilles: de Vossen en de Doggen. Al vlug komen hier de Herten, de Valken, de Zwaluwen en de Eekhoorns bij. Op vraag van master Pittoors en aalmoezenier Stoop komt R. Koninckx als leider in de groep. Er volgt een ledenstop.

 • 1943: Lenige Bever, componist van het groepslied "Koppen, vuisten, ." wordt gefusilleerd. Ook dit jaar wordt het dragen van een uniform officieel verboden. Beloftes gebeuren op een privaat terrein. Het uniform werd dan in de rugzak meegenomen.

 • 1944: Het groepsblad "Olmenblad" wordt dit jaar omgedoopt tot "’t Schakelt je".


1945 TOT 1989

 • 1949: Master Koninckx neemt het groepsleiderschap over. In het zelfde jaar worden de lokalen in de Langstraat gekocht. Tot zover had de groep toevlucht kunnen vinden in de achterbouw van het parochiehuis in de Zegelstraat en in de toenmalige kazerne ter hoogte van Hof ter Loo.

 • 1955: Een groepsdas kost 40 BF. Het grijze en groene stuk stof moest zelf aan elkaar worden genaaid.

 • 1958: Op 30 december wordt er afscheid genomen van één van de meest imposante geestelijke begeleiders van onze groep: E.P. Mertens.

 • 1960: In oktober komt E. P. Jan Moriaux in de groep als groepsaalmoezenier

 • 1962: Op 29 april wordt met behulp van 4 leidsters de kapoenentak opgericht.

 • 1963: De voorzitter van de oud-scouts, François (Sus)Quaeyhaegens, wordt door de groepsaalmoezenier gevraagd het groepsleiderschap over te nemen. Hoewel het er oorspronkelijk op leek dat dit om een tijdelijke overname ging, zou Sus deze functie toch 20 jaar waarnemen.

 • 1979: "60 JAAR DEN 18" wordt gevierd met een jubelreis naar Assisi in Italië, de verste trip die de groep tot nog toe heeft ondernomen. Naar aanleiding van deze reis wordt onder impuls van Mare Quireyns en Alain Konings de eerste diamontage gemaakt. Ze stichtte het productieteam "Quickon".

 • 1981: Op 13 september wordt een nieuwe tak gedoopt: de jonggidsen. De eerste takleidster wordt Ann Quaeyhaegens.

 • 1982: Onder impuls van Luc Van Dijck en Luc Verlinden wordt de verkennertak gemengd, we spreken nu over givers.

 • 1983: Hugo Monsieur volgt master Quaeyhaegens op als groepsleider. Voor het eerst in de geschiedenis van de groep gebeurt de overname via de VVKSM-spelregels, d.w.z. door verkiezingen voor een mandaat van drie jaar.

 • 1984: Johan Struyf wordt voor één jaar als groepsleider ad-interim. Het jaar daarop wordt hij verkozen voor een mandaat van drie jaar.

 • 1986: Tijdens het groepskamp te Martilly wordt de eerste gemengde belofteafname van jong-gidsen en jong-verkenners gehouden.

 • 1987: Na meer dan 30 jaar wordt de wafelenbak afgeschaft. De verkoop van St-Valentijnshyacinten komt in de plaats.

 • 1988: Samen met Luc Van Dijck neemt Alain Konings het groepsleiderschap over.

 • 1989: Op l januari wordt den 18, door het samensmelten van de jong-gidsen en jong verkenners, één van de weinige volledig gemengde groepen. Op 15 januari wordt het jubeljaar "70 JAAR DEN 18" geopend. Op 29 april wordt er in Hof ter Loo een jubelbal gehouden. Een aantal oud 18-ers houden een Retro-Sing-Song.


1990 TOT HEDEN

 • 1990: De groep krijgt met Jos Gregoire een nieuwe aalmoezenier. Het welpenlokaal wordt volledig gerenoveerd. De givers gaan op takkamp naar Noorwegen.

 • 1991: Alain Konings en Luc Van Dijck verwisselen van functie binnen de groepsleiding. Luc wordt groepsleider en Alain wordt adjunct. Er zijn 133 aangesloten leden. Er worden drie nieuwe patrouilletenten aangekocht, elk ter waarde van 40.000 BF Bij de jojo’s gaan er twee Russische meisjes uit Tsjernobyl mee naar Chanly op kamp

 • 1992: De groep koopt een nieuwe fouragetent ter waarde van 175.000 BF.De givers trekken met hun fiets door Luxemburg.

 • 1993: De voorbereidingen voor het komende feestjaar worden gestart. In september stopt Alain Konings als adjunct groepsleider. Els Hofkens en Johan Robyns vervangen hem.

 • 1994: Den 18 opent op 23 januari op succesvolle wijze z'n jubel jaar "75 JAAR DEN 18". De verjaardag wordt o.a.gevierd met een jubelbal, een musical en een groepskamp te Gavarnie. In september nemen Alain Konings en Mark De Bie het groepsleidingsschap over van Luc, Els en Johan.

 • 1997: In september traden Mark, Jelger Defillet en Krisitien Bruynseels aan als nieuwe groepsleiding. Na één jaartje droegen ze de fakkel over aan een nieuw te verkiezen ploeg. Voor het eerst sinds lang in de geschiedenis van de groep wordt een eigen jintak opgestart.

 • 1998: Johan en Els nemen het groepsleidingschap over. De statuten van de VZW worden herschreven en goedgekeurd. Onze groep neemt deel aan Buren creaturen, een grootste activiteit voor alle scouts en gidsen van VVKSM.

 • 1999: De groep bestaat 80 jaar. Dit wordt gevierd met een barbecue op linkeroever met een groot kampvuur, een misviering, een jubelbal en een jubelfoto. De district jin groep 83 St-Pricilla werd opgericht. Deze groep werd gevormd door verschillende groepen van het district om een plekje te geven voor de verschillende jins voor telkens één jaar.

 • 2000: Pieter Michiels sluit aan bij Johan en Els als assistent in groepsleiding. Als afsluiter van het jubeljaar vindt er een “sing song” avond plaats voor de oud scouts met een gastronomisch diner.

 • 2001: Pieter Michiels wordt als groepsleider verkozen samen met Veerle Hendrickx en Ime Dries. Dit scoutsjaar overlijdt: “Master“ Koninckx. In’t schakeltje verschijnt een eerbetoon.

 • 2002: Er wordt gewerkt aan het tentenmagazijn en het toilettenblokje. Het tentenmagazijn wordt vergroot en de toiletten worden volledig vernieuwd. Het lokaal krijgt ook een nieuwe poort. Het tenten bestand wordt aanzienlijk uitgebreid met enkele nieuwe tenten. Den 18 neemt deel aan A’penkuren een groots scoutspektakel in hartje Antwerpen.

 • 2004: De groep bestaat 85 jaar. Dit jaar werd gestart met een overgang voor alle leden, ouders en sympathisanten op het domein de Hoge Rielen. De groepsleid(st)ers zijn dit jaar Tom Robyns, Geert Baetens en Katrien Beckers. Dit jaar wordt beslist ook Langstraat 12 aan te kopen (de huidige lokalen van de leiding, kapoenen en givers).

 • 2005: De fakkel van groepsleiding wordt doorgegeven aan Esther Boeynaems en Steven Anthonissen. Door het toenemende succes van 18BP wordt er beslist een pand aan te kopen om de lokalen uit te breiden. Langstraat 12 wordt helemaal verbouwd zodat het een volwaardig 18'er lokaal kan worden.

 • 2006: Dit jaar bestaat scouting 100 jaar. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd rond dit gebeuren. De groepsleiding wordt vervangen door een groepsleidingsploeg zodat iedereen van de leidingsploeg zijn taken heeft om de organisatie vlot te laten verlopen.

 • 2007: Dit jaar wordt er nog hard gewerkt aan de nieuwe lokalen te Langstraat 12. Het materiaal van de groep wordt gedeeltelijk vernieuwd of hersteld. De nieuwe groepsleiding voor dit jaar zijn Eva Theuns, Nathan Timmermans en Frederic Lardinois. Een stevig team. Ook is dit jaar Pieter Michiels, oud groepsleiding van den 18, verkozen tot verbondscommissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • 2009: De groep bestaat 90 jaar en viert dit met een groot 18er bal. Er wordt ook een nieuwe groepsfoto getrokken en een gecommentariëerde diamontage over de laatste 30 jaar van den 18. De nieuwe lokalen worden verder afgewerkt. De givers gaan op buitenlands kamp naar Portugal.

 • 2010: De broers Frederic en Mathieu Lardinois worden de nieuwe groepsleiders. Weer komen 6 nieuwe leiding van buiten de groep de ploeg versterken. Alle lokalen worden volledig opgefrist en krijgen een schilderbeurt in de kleuren van de takken.
 • 2011: Mathieu Lardinois, Samuël Boeynaems en Tim Blijboom vormen het groepsleidingstrio en combineren deze functie met leiding in een tak. De leidingploeg is blij weer versterking te krijgen van 3 nieuwe 18ers. De nieuwe lokalen in Langstraat 12 worden plechtig geopend en de leiding, kapoenen en givers nemen er hun intrek.

 • 2012: De givers gaan dit jaar op buitenlands kamp naar Slovenië.

 • 2013: Eva Tourné en Andreas Sterkens nemen naast hun taak als leiding ook de groepsleidingsfunctie op. Er is dit jaar een grote groep 18ers die in leiding gaan. Er wordt een nieuwe fouragetent aangekocht.
 • 2014: Eva en Andreas fungeren nog enkel als groepsleiding en de ploeg wordt versterkt door 3 extra krachten van buiten de groep.

 • 2015: Het groepsleiderschap wordt overgedragen op Bart Devliegher en Vincent Nagels. Zij worden bijgestaan door Erik Devliegher en Gijs Brood, die assisteren bij de administratieve taken.